• Vermogen: verbeterd
  • Gevoel: gepolijst
  • Koolstofquotiënt*: 50

Het koolstofquotiënt drukt een indicatieve stijfheidsmaat uit van GRYPHON-sticks als relatieve maat voor de veelgebruikte koolstofpercentages

Pre-loader